Výškové práce

Výškové práce

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky sú vhodné najmä v prípadoch, kedy je nemožné (technicky obtiažné alebo veľmi nákladné) použiť rôzne lešenia a vysokozdvižné plošiny. Naši zamestnanci sa špecializujú aj na akékoľvek ďalšie práce vo výške (rezanie stromov, zatepľovanie budov, úprava fasád…). Výškové práce pomocou horolezeckej techniky ušetria Váš čas i značné náklady, ktoré by ste inak vynaložili na náročné lešenia alebo žeriavy. Takže všade tam, kde zlyhajú klasické metódy prístupu na určené miesto – tam sú na mieste výškové práce. Práce vo výškach poskytujeme na vysokej úrovni, nie je pre nás problém sprístupniť akékoľvek “neprístupné” miesto :)  

Výškové práce – naša ponuka:

  • široký výber pracovných operácii, pri ktorých je potrebné osobné zaistenie horolezeckou technikou
  • konzultácie a návrh technologického postupu
  • výber a zabezpečenie materiálu
  • poskytujeme kvalitnú, rýchlu a bezchybne vykonanú prácu
  • odborné poradenstvo a kalkulácie
  • bezproblémový priebeh práce vo výškach
  • na lane sme ako doma :)
  • zvládame aj technicky a fyzicky náročnejšie práce

  Ak máte záujem o využitie našich služieb, neváhajte a kontaktuje nás. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.