Čistenie priemyselných hál

Čistenie priemyselných hál

Výkové práce zabezpečujeme aj pre klientov vo výrobe, logistike a skladovaní kde väčšinou vykonávame:

 

  • odprašnenie oceľových konštrukcií
  • očistenie svietidiel /poprípade ich výmena/
  • odmastenie exponovaných úsekov
  • náter poškodených častí konštrukcií
  • umytie exteriérovej časti opláštenia

 

uvedené práce sa vykonávajú hlavne z vysokozdvižných /nožnicových alebo kĺbových/ plošín, horolezeckou technikou a z lešení. všetci pracovníci sú plne certifikovaní na výškové práce v patričnom rozsahu a vybavenie na výškové práce je pravidelné kontrolované, kde sú archivované záznamy o stave vybavenia v určených lehotách.