O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť PROcleaning bola založená roku 2007 ako dôsledok našich niekoľkoročných skúseností v odvetví čistenia okien a výškových prác v Londýne. Mali sme možnosť pracovať pre skutočne profesionálnu firmu s dobrým zázemím a solídnou klientelou.
Práve z Británie sme importovali pomôcky na čistenie, s ktorými môžeme pracovať rýchlo a efektívne. To má za následok lepší servis a samozrejme prijateľnejšiu cenu.
Všetky služby poskytujeme buď jednorázovo, alebo v pravidelných intervaloch, podľa požiadaviek zákazníka. Pre klienta vytvoríme individuálny čistiaci plán. Čistiaci plán je metodika čistenia budovy a okien, v ktorej sa prihliada na dôležitosť očistenia jednotlivých častí. Po konzultácii s klientom sa určí periodicita čistenia a cena.

 

Všetky služby, poskytované našou spoločnosťou, sú presne definované technologickými metódami čistenia okien pod značkou PROcleaning.