Čistenie sklenených povrchov výškových budov

Čistenie sklenených povrchov výškových budov

Vďaka bohatým skúsenostiam z čistenia sklenených fasád na výškových budovách v Bratislave, Viedni a Londýne vieme objektívne posúdiť, kde a ako zlaniť danú budovu aby naša práca mala maximálny efekt. Vo Veľkej Británii časť našich zamestnancov absolvovala medzinárodne uznávaný kurz výškových prác pod hlavičkou organizácie Irata. V prípade, že daný objekt má nainštalovanú fasádnu plošinu /na Slovensku len pár budov/, vieme zúročiť skúseností s prácou na viacerých čistiacich lávkach práve z Londýna kde sa nachádzajú na väčšine objetkov.