Umývanie svetelných reklám

Umývanie svetelných reklám

Umývanie svetelných reklám a značení – špecializujeme na čistenie a umývanie svetelných reklám a značení akéhokoľvek druhu v akýchkoľvek podmienkach. Technológie a pomôcky, ktoré používame, nám umožňujú čistiť svetelné reklamy a značenia bez ohľadu na to, kde sa dané nachádzajú a aké sú špinavé.