Certifikáty

Certifikáty

Istoty a riziká

V súčasnosti sa na Slovensku nekladie až taký veľký dôraz na možné riziká spojené s prevádzkou umývacích služieb tak, ako v zahraničí. Keďže slovenská legislatíva sa postupne prepracováva podľa vzoru EU, v krátkom čase môžeme očakávať sprísnenie podmienok týkajúcich sa bezpečnosti pri práci. Spoločnosť Pro cleaning vypracuje na základe príslušnej zmluvy a charakteru budovy komplexné hodnotenie možných rizík /tzv. risk assestment/, spojených s umývaním okien. Samozrejmosťou je poistenie zodpovednosti za škody spojené s prevádzkou služieb.

logo_ipaflogo_irata