Profesionálne vyškolení pracovníci

Časť našich pracovníkov bola vyškolená priamo v Londýne kde absolvovala buď medzinárodný kurz výškových prác pre organizáciu IRATA, kurz obsluhy plošín IPAF alebo špecifické kurzy na čistiacich lávkach pre jednotlivé budovy.

Šetrní k životnému prostrediu

Všetky služby, poskytované našou spoločnosťou, sú presne definované technologickými metódami čistenia pod značkou Procleaning.

Precízni

Individuálne vypracovaná metodika čistenia budovy, v ktorej sa prihliada na dôležitosť umytia jednotlivých častí. Po konzultácii s klientom sa určí periodicita čistenia a cena.

Bezpečnosť na prvom mieste

Všetci zamestnanci sú profesionálne vyškolení na umývanie okien, kde sa okrem kvality samotného umytia a obsluhy pomôcok kladie aj dôraz na bezpečnosť pri práci.

Posledné projekty

Louis Vuitton Fondation

Ukončenie window cleanerskej sezóny 2013 sa nám podarilo v Paríži, kde sme pred ukončením stavby čistili časť fasád objektu Louis Vuitton Fondation.

Eurovea Bratislava

Umývanie nákupného centra Eurovea v Bratislave

Milenium Tower Viedeň

Čistenie okien výškovej budovy Milenium Tower vo Viedni

História spoločnosti

Umývanie okien / čistenie okien a výškové práce

Spoločnosť Procleaning bola založená roku 2007 ako dôsledok našich niekoľkoročných skúseností vo "Window cleanerskom odvetví" v Londýne. Keďže tam je už dlhá tradícia umývania okien, mali možnosť okúsiť pracovať pre skutočne profesionálnu firmu s dobrým zázemím a solídnou klientelou. Práve z Británie sme importovali pomôcky na umývanie okien ktorými môžeme umyť rýchlo a efektívne, čo má za následok lepší servis a samozrejme prijateľnejšiu cenu.

50

Vyškolených
pracovníkov

100+

Spokojných klientov

300+

Úspešných projektov