ludia

Profesionálne vyškolení pracovníci

Časť našich pracovníkov bola vyškolená priamo v Londýne. Práve tam absolvovali medzinárodné kurzy výškových prác pre organizáciu IRATA, kurz obsluhy plošín IPAF alebo špecifické kurzy na čistiacich lávkach.

list

Šetrní k životnému prostrediu

Všetky služby, poskytované našou spoločnosťou, sú presne definované technologickými metódami čistenia pod značkou Procleaning.

hviezda

Precízni

Vypracujeme individuálnu metodiku čistenia budovy, v ktorej prihliadame na dôležitosť umytia jednotlivých častí. Po konzultácii s klientom sa určí periodicita čistenia a cena.

fajka

Bezpečnosť na prvom mieste

Všetci zamestnanci sú profesionálne vyškolení na čistenie okien. Okrem kvality samotného očistenia a obsluhy pomôcok kladieme dôraz na zvýšenú bezpečnosť pri práci.

Posledné projekty

Louis Vuitton Fondation

Ukončenie window cleanerskej sezóny 2013 sa nám podarilo v Paríži, kde sme pred ukončením stavby čistili časť fasád objektu Louis Vuitton Fondation.

Eurovea Bratislava

Umývanie nákupného centra Eurovea v Bratislave

Milenium Tower Viedeň

Čistenie okien výškovej budovy Milenium Tower vo Viedni

História spoločnosti

Spoločnosť Procleaning bola založená roku 2007 ako dôsledok našich niekoľkoročných skúseností vo "Window cleanerskom odvetví" v Londýne. Mali sme možnosť pracovať pre skutočne profesionálnu firmu s dobrým zázemím a solídnou klientelou. Práve z Británie sme importovali pomôcky na čistenie okien, s ktorými môžeme pracovať rýchlo a efektívne. To má za následok lepší servis a samozrejme prijateľnejšiu cenu.


Všetky služby poskytujeme buď jednorázovo, alebo v pravidelných intervaloch, podľa požiadaviek zákazníka. Pre klienta vytvoríme individuálny čistiaci plán. Čistiaci plán je metodika čistenia budovy, v ktorej sa prihliada na dôležitosť umytia a očistenia jednotlivých častí. Po konzultácii s klientom sa určí periodicita čistenia a cena.

40

Vyškolených
pracovníkov

300

Spokojných klientov

640

Ukončených projektov