ludia

Profesionálne vyškolení pracovníci

Časť našich pracovníkov bola vyškolená priamo v Londýne. Práve tam absolvovali medzinárodné kurzy výškových prác pre organizáciu IRATA, kurz obsluhy plošín IPAF alebo špecifické kurzy na čistiacich lávkach.

list

Šetrní k životnému prostrediu

Všetky služby, poskytované našou spoločnosťou, sú presne definované technologickými metódami čistenia pod značkou Procleaning.

hviezda

Precízni

Vypracujeme individuálnu metodiku čistenia budovy, v ktorej prihliadame na dôležitosť umytia jednotlivých častí. Po konzultácii s klientom sa určí periodicita čistenia a cena.

fajka

Výškové práce bezpečne

Všetci zamestnanci sú profesionálne vyškolení na výškové práce a umývanie okien. Okrem kvality vykonávaných úkonov kladieme dôraz na zvýšenú bezpečnosť pri práci.

Posledné projekty

Louis Vuitton Fondation

Ukončenie window cleanerskej sezóny 2013 sa nám podarilo v Paríži, kde sme pred ukončením stavby čistili časť fasád objektu Louis Vuitton Fondation.

Eurovea Bratislava

Umývanie nákupného centra Eurovea v Bratislave

Milenium Tower Viedeň

Čistenie okien výškovej budovy Milenium Tower vo Viedni

Technológie

Spoločnosť Procleaning sa špecializuje na umývanie okien a skiel akéhokoľvek druhu v akýchkoľvek podmienkach. Technológie a pomôcky, ktoré používame, nám umožňujú čistiť sklo bez ohľadu na to, kde sa dané okno nachádza a aké je znečistené.


Nami importovaná technológia Reach&wash, patentovaná v Británii, umožní čistiť ťažko dostupné okná a je veľkým prínosom aj čo sa týka bezpečnosti pri práci. Reach&wash je na Slovensku novinkou, ale v západných krajinách je používaný drvivou väčšinou spoločností, keďže štandard umývania okien sa neustále zvyšuje.

40

Vyškolených
pracovníkov

300

Spokojných klientov

640

Ukončených projektov